دلار زدایی از تجارت چین و برزیل رسما آغاز شد


تهران-ایرنا-بانک چین به تازگی با صدور بیانیه اعلام کرد که اولین معامله تجاری با ارز های محلی بین چین و برزیل انجام گرفت. چین و برزیل دو عضو گروه بریکس هستند؛ گروهی که دلار زدایی را به عنوان یکی از اهداف اصلی خود دنبال می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85249646/%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%B3%D9%85%D8%A7-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF