واکنش خواهر رهبر کره‌شمالی به نشست شورای امنیت درباره آزمایش‌های موشکی پیونگ‌یانگ


تهران- ایرنا- خواهر رهبر کره شمالی در واکنش به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره آزمایش‌های اخیر موشک‌های قاره پیما و بالستیک توسط این کشور واکنش نشان داد و آن را ناشی از «معیارهای دوگانه» این سازمان دانست.


منبع: https://www.irna.ir/news/84950705/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C