واکنش چین به توافقنامه استخدام کارگر میان هند و تایوان


تهران- ایرنا – هند در تلاش برای تقویت روابط اقتصادی با تایوان ده ها هزار کارگر را تا ماه آینده به این جزیره اعزام می کند، اقدامی که در بحبوحه افزایش تنش میان ‫
تایپه و پکن ، احتمالا تنش های ژئوپولتیکی با چین را افزایش خواهد داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85288162/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86